Je zoekt hulp …

Psychologenpraktijk LUMEN voor kortdurende hulpverlening 

Vergoedingen

 

Vergoeding door zorgverzekeraar

Sinds 1 januari 2014 is er qua vergoeding van de eerstelijns psychologische zorg heel veel veranderd. De eerstelijns psychologische zorg is onderdeel geworden van de Generalistische Basis GGZ.

Veel problemen en klachten die in 2013 nog werden vergoed door de zorgverzekeraar zijn na 2014 aangemerkt als ‘niet verzekerde zorg’ en worden niet meer vergoed. Dit is bepaald door het College Van Zorgverzekeringen (CVZ).

Verwijzing?

Vergoeding is nu alleen nog mogelijk als je bent doorverwezen door je huisarts, of bedrijfsarts, én als je klachten/problemen worden aangemerkt als ‘verzekerde zorg’. Vergoeding vindt dan plaats vanuit je
basisverzekering en niet meer vanuit een aanvullende verzekering. Je kunt je dus niet bijverzekeren voor psychologische zorg. Er is ook geen wettelijk verplichte eigen bijdrage meer, zoals voor 2014 het geval was
Houd rekening met het verplicht eigen risico, € 385,-, dat iedereen boven de 18 jaar moet betalen; dit blijft ook in 2021 van toepassing. Als je gekozen hebt voor een verhoogd eigen risico moet je dat bedrag er nog bijtellen. Zie hieronder de NZa tarieven voor 2021.

Sinds 2014 vindt vergoeding door de zorgverzekeraar plaats op basis van zorgvraagzwaarte. De zorgvraagzwaarte wordt samen met jou door je psycholoog bepaald in het intakegesprek op basis van de volgende criteria:
DSM-diagnose, ernst, risico, complexiteit en beloop van de klachten. Op basis daarvan mag een traject Basis GGZ Kort (BK), Basis GGZ Middel (BM), Basis GGZ Intensief (BI), of Basis GGZ Chronisch (BC) aangeboden worden.

Als een behandeltraject doorloopt van het ene naar het andere jaar betaal je eigen risico over het jaar dat het traject gestart is. Loopt je behandeling door van 2020 naar 2021, dan ben je je eigen risico van 2020 kwijt, maar wordt in 2021 niet opnieuw je eigen risico aangesproken.

Als je graag in behandeling wilt bij LUMEN moet je dus eerst naar je huisarts. Het kan zijn dat hij/zij aangeeft dat je, op basis van je klachten, niet in aanmerking komt voor een verwijzing naar LUMEN, maar dat je (eerst) gesprekken krijgt met de praktijkondersteuner van je huisarts (POH-GGZ). Dit is een voor de GGZ gespecialiseerde verpleegkundige die verbonden is aan de praktijk van je huisarts. Bij ernstige klachten of ingewikkelde problematiek kan je huisarts je ook doorverwijzen naar (een psychiater in) de Gespecialiseerde GGZ. Als je huisarts je naar LUMEN verwijst wordt in het intakegesprek bepaald voor welk behandeltraject (BK, BM, BI of BC; zie hierboven) je in aanmerking komt.
Als je vragen hebt, of meer informatie wilt over bijvoorbeeld ‘verzekerde’ en ‘niet verzekerde zorg’, dan kun je contact opnemen met LUMEN.

Raadpleeg ook altijd de informatie van je zorgverzekeraar.

LUMEN heeft voor 2021 met alle zorgverzekeraars weer een contract afgesloten (Menzis, CZ groep, DSW, De Friesland, VGZ, Achmea etc.).

Als je klachten of problemen hebt die niet meer door je zorgverzekeraar worden vergoed, de zogenaamde ‘niet verzekerde zorg’ kun je natuurlijk ook bij LUMEN terecht. Als je daarvoor kiest moet je de behandeling zelf betalen.

Tarieven NZa (Nederlandse Zorgautoriteit)

Dit zijn de maximum tarieven van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) voor 2021 voor de hierboven genoemde trajecten: BK: 522,13; BM:  885,01; BI: 1383,65; BC: 1434,96; OV (onvolledig behandeltraject): 228,04. Het werkelijke tarief dat berekend wordt verschilt per zorgverzekeraar. Het maximumtarief voor niet verzekerde zorg is 114,41.

Zelf betalen

Je kunt je sessies ook zelf betalen, bijvoorbeeld als je zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt (‘onverzekerde zorg’), of als je niet naar je huisarts wilt en/of geen diagnose wilt, of als je meer sessies wilt dan je zorgverzekeraar vergoedt.

Het particuliere tarief voor psychologische behandeling is vanaf 01-01-2020 € 94,- per sessie (dit is meer dan 10% lager dan het maximumtarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor ‘onverzekerde zorg’ (OVP, overige producten) is vastgesteld).

Ook kun je je werkgever vragen om (een deel) van de behandeling (mee) te betalen. Vaak is er wel een potje voor, omdat je werkgever er ook belang bij heeft dat je je snel weer beter voelt.

Afzeggen

Het is altijd mogelijk om een afspraak af te zeggen. Dit kan per mail of telefonisch (antwoordapparaat), ook ’s avonds en in het weekend. Maar doe dit wel op tijd, dan kan er nog een andere cliënt benaderd worden.
Psychologenpraktijk LUMEN hanteert niet de gangbare norm dat je binnen 24 of 48 uur moet afzeggen en dat je moet betalen als je dat niet doet. Wel zal LUMEN je sessie in rekening brengen als je je afspraak niet nakomt zonder af te zeggen.

Wat zegt de overheid?

Meer informatie over de wettelijke wijzigingen sinds 2014 kun je lezen op . . .

Wijzigingen 2014 >