Je zoekt hulp …

Psychologenpraktijk LUMEN voor kortdurende hulpverlening …

Vergoedingen 2018 en 2019

Sinds 1 januari 2014 is er qua vergoeding van de eerstelijns psychologische zorg veel veranderd. De eerstelijns psychologische zorg is onderdeel geworden van de Generalistische Basis GGZ.

De behandelingen van veel problemen en klachten, die voor 2014 nog wel werden vergoed door de zorgverzekeraar, worden vanaf 2014 aangemerkt als ‘niet verzekerde zorg’ en dus niet meer vergoed.

Verwijzing?

Vergoeding in 2019 is alleen nog mogelijk als je bent doorverwezen door je huisarts, of bedrijfsarts, én als je klachten/problemen worden aangemerkt als ‘verzekerde zorg’. Vergoeding vindt dan plaats vanuit je basisverzekering en niet meer vanuit een aanvullende verzekering. Je kunt je dus niet meer bijverzekeren voor psychologische zorg. Houd rekening met het verplicht eigen risico van € 385,- dat iedereen boven de 18 jaar moet betalen. Als je gekozen hebt voor een verhoogd eigen risico moet je dat bedrag er nog bijtellen.

In 2018 en 2019 vindt vergoeding door de zorgverzekeraar plaats op basis van zorgvraagzwaarte. De zorgvraagzwaarte wordt samen met jou door je psycholoog bepaald in het intakegesprek op basis van de volgende criteria: DSM-diagnose, ernst, risico, complexiteit en beloop van de klachten. Op basis daarvan mag een traject Basis GGZ Kort (BK), Basis GGZ Middel (BM), Basis GGZ Intensief (BI), of Basis GGZ Chronisch (BC) aangeboden worden.

Als je graag in behandeling wilt bij LUMEN moet je dus eerst naar je huisarts. Het kan zijn dat hij/zij aangeeft dat je, op basis van je klachten, niet in aanmerking komt voor een verwijzing naar LUMEN, maar dat je (eerst) gesprekken krijgt met de praktijkondersteuner van je huisarts. Dit is een voor de GGZ gespecialiseerde verpleegkundige die verbonden is aan de praktijk van je huisarts (POH-GGZ). Bij ernstige klachten of ingewikkelde problematiek kan je huisarts je ook doorverwijzen naar (een psychiater in) de Gespecialiseerde GGZ. Als je huisarts je naar LUMEN verwijst wordt in het intakegesprek bepaald voor welke behandeling (BK, BM, BI of BC; zie hierboven) je in aanmerking komt.

Een ander belangrijk verschil ten opzichte van voorgaande jaren is dat je niet opnieuw je eigen risico hoeft te betalen als je behandeling doorloopt van 2017 naar 2018 of van 2018 naar 2019. Voor 2014 vergoedden en verrekenden de zorgverzekeraars de psychologische behandelingen in de eerstelijn per sessie. Vanaf 2014 wordt een behandeling per traject (zie hierboven) vergoed. De verrekening vindt plaats bij afsluiting van een traject, maar het eigen risico geldt voor het jaar waarin je met de behandeling bent gestart. Als je bijvoorbeeld in december 2018 met een behandeling start en je sluit deze in maart 2019 af, dan wordt het hele traject na afsluiting van de behandeling door de zorgverzekeraar verrekend. De verrekening wordt gedaan door de zorgverzekeraar bij wie je in 2018 verzekerd was en er wordt ook gekeken naar het eigen risico van 2018. Heb je je eigen risico over 2018 al opgemaakt dan hoef je in maart 2019 niet opnieuw eigen risico te betalen. Hetzelfde geldt voor een behandeling die doorloopt van 2019 naar 2020.

De veranderingen zijn groot en de consequenties van de veranderingen zijn niet allemaal even duidelijk. Als je vragen hebt, of meer informatie wilt over bijvoorbeeld ‘verzekerde’ en ‘niet verzekerde zorg’, dan kun je contact opnemen met LUMEN of met je zorgverzekeraar.

Evenals in 2018 heeft LUMEN ook in 2019 met alle zorgverzekeraars (Menzis, CZ groep, DSW, Zilveren Kruis, VGZ, Achmea etc.) een contract afgesloten en wordt de psychologische zorg vergoed zoals hierboven vermeld.

Let op! Aan deze informatie kun je geen rechten ontlenen. Raadpleeg ook altijd de informatie van je zorgverzekeraar!

Als je klachten of problemen hebt die niet meer door je zorgverzekeraar worden vergoed, de zogenaamde ‘onverzekerde zorg'(OVP, overige producten) kun je natuurlijk ook bij LUMEN terecht. Als je daarvoor kiest moet je de behandeling zelf betalen.

Zelf betalen

Je kunt je sessies ook zelf betalen als je zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt (onverzekerde zorg), of als je meer behandelingen wilt dan je zorgverzekeraar vergoedt.
Ook kun je je werkgever vragen om (een deel) van de behandeling (mee) te betalen. Vaak is er wel een potje voor, omdat je werkgever er ook belang bij heeft dat je je snel weer beter voelt.
Het particuliere tarief voor psychologische behandeling is € 90,- per sessie (dit is 10% lager dan het maximumtarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor ‘overzekerde zorg’ (OVP, overige producten) is vastgesteld).

Afzeggen

Het is altijd mogelijk om een afspraak af te zeggen. Dit kan per mail of telefonisch (antwoordapparaat), ook ’s avonds en in het weekend. Maar doe dit wel op tijd, dan kan er nog een andere cliënt benaderd worden.
Psychologenpraktijk LUMEN hanteert niet de gangbare norm dat je binnen 24 of 48 uur moet afzeggen en dat je moet betalen als je dat niet doet. Wel zal LUMEN je sessie in rekening brengen als je je afspraak niet nakomt zonder af te zeggen.

Wat zegt de overheid?

Meer informatie over de wettelijke wijzigingen sinds 2014 kun je lezen op . . .

Wijzigingen 2014 >