Contact met LUMEN

LUMEN heeft een aanmeldstop!

 

 

Contactgegevens

Psychologenpraktijk LUMEN
Paradijsvogelstraat 11b
9713 BV Groningen Telefoon: 050 – 318 34 39
E-mail: info@psychologenpraktijk-lumen.nl

Spoedeisende hulp

Hiervoor kun je contact opnemen met je huisarts of met de huisartsenpost in je woonplaats. Het telefoonnummer van de doktersdienst/huisartsenpost is 0900-9229. Dit nummer kost € 0,10 per minuut. Je kunt dit nummer bellen van vijf uur ’s middags tot acht uur ’s ochtends en in het weekend. De huisartsenpost in Groningen zit aan het Van Swietenlaan 2b, op het terrein van het Martini Ziekenhuis.

Crisissituaties

Crisissituaties worden niet in de praktijk behandeld. In geval van crisis word je terugverwezen naar je huisarts en mogelijk doorverwezen naar de Specialistische GGZ.

Openingstijden

De praktijk is geopend van woensdag tot en met vrijdag, en zo nodig ook op maandag en zaterdag.

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is op woensdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 13.30.

Wachttijden

Er is op dit moment een aanmeldstop, er worden geen nieuwe cliënten aangenomen. Check de website op veranderingen.

Contact met LUMEN of aanmelden

Als je je wilt aanmelden, of als je vragen hebt, kun je telefonisch contact opnemen met LUMEN. Als er gewerkt wordt krijg je het antwoordapparaat te horen. Schroom niet om iets in te spreken, je wordt namelijk snel teruggebeld; op de openingsdagen vaak al binnen enkele uren, maar in ieder geval dezelfde dag.

Je kunt je natuurlijk ook aanmelden met het formulier hieronder. Als je snel wilt kun je volstaan met het invullen van de bovenste vier regels. Je mag ook uitgebreider reageren met het vermelden van je boodschap of hulpvraag. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.

Een mooie locatie …

Psychologenpraktijk LUMEN is gevestigd in het noordoosten van de stad Groningen aan de Paradijsvogelstraat (in het verlengde van de Vinkenstraat) en is gemakkelijk bereikbaar, zowel per fiets of auto als met het openbaar vervoer.

De ingang vind je links van het gebouw.

Er zijn voldoende (onbetaalde) parkeerplaatsen in de omgeving.

Vind je route naar LUMEN

Psychologenpraktijk LUMEN

Hierbij geef ik toestemming om de hierboven ingevulde gegevens te versturen aan Psychologenpraktijk LUMEN.

4 + 6 =

Waarnemingsregeling

In perioden dat ik afwezig ben krijg je via de voicemail informatie over de (eventuele) waarneming. In geval van spoed kun je het beste contact opnemen met je eigen huisarts of met de huisartsenpost in je woonplaats (zie kopje Spoedeisende hulp).

Over LUMEN

Psychologenpraktijk LUMEN is opgezet door drs. B.G. Eisen, Gz-psychologe, Cognitief-Gedragstherapeute, EMDR Europe practitioner, HAT practitioner en gecertificeerd Psychotraumatherapeut.

Wet en regelgeving/Klachten

Waar mensen met elkaar werken, kunnen ook misverstanden ontstaan. Misschien ben je het met bepaalde zaken niet eens of ben je ontevreden. Als je vragen hebt of klachten neem dan contact met mij op, de kans is groot dat we er samen uitkomen en een oplossing vinden. Lukt dat niet, dan kun je een klacht indienen, als cliënt heb je dat recht. Omdat LUMEN is aangesloten bij de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) kun je gebruik maken van het klachtrecht van de LVVP.

LVVP klachtenregeling >