Je zoekt hulp …

Psychologenpraktijk LUMEN voor kortdurende hulpverlening 

Vergoedingen

 

Vergoeding door zorgverzekeraar
Verwijzing?

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen heb je een verwijzing van je huisarts nodig.  Vergoeding vindt plaats vanuit je basisverzekering, niet vanuit een aanvullende verzekering. Je kunt je dus niet bijverzekeren voor psychologische zorg. Er is ook geen wettelijk verplichte eigen bijdrage, maar houd wel rekening met het verplicht eigen risico van € 385,- wat iedereen boven de 18 jaar moet betalen; dit blijft ook in 2024 van toepassing. Als je gekozen hebt voor een verhoogd eigen risico moet je dat bedrag er nog bijtellen.

Vanaf 2022 geldt er een nieuw bekostigingssysteem in de GGZ. De sessies worden dan niet meer aan het einde van het gehele behandeltraject in rekening gebracht, maar eens per 2 weken of per maand. Op je rekening kun je zien hoeveel minuten er in rekening zijn gebracht. Er kan per 5, 15, 30, 45, 60 minuten etc. gedeclareerd worden. Voor elk genoemde tijdsduur geldt een ander tarief. Ook is er een verschil in tarief tussen een diagnostiek-/intakeconsult of behandelconsult. Die tarieven staan niet vast, elke zorgverzekeraar hanteert eigen tarieven.

Kijk voor meer informatie op: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

Als je graag in behandeling wilt bij LUMEN moet je dus eerst naar je huisarts. Het kan zijn dat hij/zij aangeeft dat je, op basis van je klachten, niet in aanmerking komt voor een verwijzing naar LUMEN, maar dat je (eerst) gesprekken krijgt met de praktijkondersteuner van je huisarts (POH-GGZ). Dit is een voor de GGZ gespecialiseerde verpleegkundige die verbonden is aan de praktijk van je huisarts. Bij ernstige klachten of ingewikkelde problematiek kan je huisarts je ook doorverwijzen naar (een psychiater in) de Gespecialiseerde GGZ. Als je huisarts je naar LUMEN verwijst wordt aan de hand van het intakegesprek, of misschien meerdere intakegesprekken, een vragenlijst ingevuld door de behandelaar op grond waarvan er een indicatie volgt voor de duur van de behandeling, de zorgvraagtypering.
Niet alle klachten of problemen worden door je zorgverzekeraar vergoed, de zogenaamde ‘niet verzekerde zorg’. Je kunt dan natuurlijk wel bij LUMEN terecht, maar als je daarvoor kiest moet je de behandeling zelf betalen. Als je vragen hebt, of meer informatie wilt over bijvoorbeeld ‘verzekerde’ en ‘niet verzekerde zorg’, dan kun je contact opnemen met LUMEN.

Raadpleeg ook altijd de informatie van je zorgverzekeraar.

LUMEN heeft voor 2023 en ook voor 2024 met alle zorgverzekeraars weer een contract afgesloten (Menzis: Anderzorg, HEMA, Menzis, VinkVink, Collectiviteit: PMA; Achmea: Zilveren Kruis, de Friesland, FBTO, Interpolis, ProLife, Zie Zo; CZ: CZdirect, IZZ (door CZ), Just, Nationale Nederlanden, Ohra; DSW: DSW, Stad Holland, inTwente; VGZ: VGZ, Bewuzt, Unive, IZA, UMC, Zekur, IZZ (door VGZ), Collectiviteit: Besured, United Consumers, National Academic, Promovendum; Caresq: Promovendum, Besured, National Academic; EUcare: Aevitae; ASR: a.s.r., Ditzo; ONVZ: Jaaah, ONVZ, PNOzorg, VvAA; Zorg en Zekerheid: AZVZ, Zorg en Zekerheid; ENO: HollandZorg, Salland, ZorgDirect).

Zelf betalen

Je kunt je sessies ook zelf betalen, bijvoorbeeld als je zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt (‘onverzekerde zorg’), of als je niet naar je huisarts wilt en/of geen diagnose wilt, of als je meer sessies wilt dan je zorgverzekeraar vergoedt.

Het particuliere tarief voor psychologische behandeling is € 100,- en vanaf 01-01-2024 € 105,- per sessie van 45 minuten (dit is bijna 20% lager dan het maximumtarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor 45 minuten behandeling is vastgesteld).

Ook kun je je werkgever vragen om (een deel) van de behandeling (mee) te betalen. Vaak is er wel een potje voor, omdat je werkgever er ook belang bij heeft dat je je snel weer beter voelt.

Afzeggen

Het is altijd mogelijk om een afspraak af te zeggen. Dit kan per mail of telefonisch (antwoordapparaat), ook ’s avonds en in het weekend. Maar doe dit wel op tijd, dan kan er nog een andere cliënt benaderd worden.
Psychologenpraktijk LUMEN hanteert niet de gangbare norm dat je binnen 24 of 48 uur moet afzeggen en dat je moet betalen als je dat niet doet. Wel zal LUMEN je sessie volledig in rekening brengen als je je afspraak niet nakomt zonder af te zeggen.

Wat zegt de overheid?

Meer informatie over de wettelijke wijzigingen sinds 2014 kun je lezen op . . .

Wijzigingen 2014 >