Je zoekt hulp …

LUMEN, snel en effectief

Samen bepalen we de behandelmethode

In de behandeling wordt geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij jou als individu, als uniek persoon met een eigen verhaal. Jij als cliënt staat centraal. Het is belangrijk dat jij je als cliënt gezien en gehoord voelt en dat jij je op je gemak voelt. Respect en vertrouwen zijn daarbij heel belangrijk.

Ervan uitgaand dat ieder mens zelf richting geeft aan zijn/haar leven en van daaruit een eigen verantwoordelijkheid heeft, ook in de behandeling, wordt van jou als cliënt wel een actieve rol verwacht. Het doel van de behandeling is steeds om zo snel mogelijk op eigen kracht weer verder te kunnen.

Samen met jou wordt in één of twee gesprekken geïnventariseerd wat de reden is van je aanmelding, wat er speelt in je leven en ook wat je sterke kanten zijn en daarbij welke doelen je voor ogen hebt met de behandeling. Na de intakefase wordt een vragenlijst, de HONOS+, ingevuld. Op basis van de resultaten wordt een zorgvraagtype bepaald. Het zorgvraagtype (1,2,3 etc) geeft een indicatie voor de duur van de behandeling. Vervolgens wordt samen met jou bepaald welke behandelmethode voor jouw specifieke probleem en situatie het meest passend is. Een en ander wordt vastgelegd in een behandelplan. In de praktijk zal het erop neerkomen dat we veel gebruik gaan maken van (een combinatie van) EMDR, HAT, ook wel lichaamsgerichte EMDR genoemd, Cognitieve Gedragstherapie en Oplossingsgerichte Therapie. LUMEN maakt ook gebruik van e-health, mbv modules van Karify, wat ter ondersteuning van de behandeling ingezet kan worden. Tijdens de behandeling zal ook regelmatig de vooruitgang worden besproken. Om de vooruitgang en het resultaat van de behandeling te toetsen wordt in ieder geval voor en na de behandeling, soms ook tussentijds, een vragenlijst afgenomen (RoutineOutcomeMonitoring). De behandeling duurt zo lang als nodig en wordt in gezamenlijk overleg beëindigd. Als je eerder wilt stoppen dan wel graag in overleg. Een intakegesprek duurt meestal een uur en een therapiesessie duurt drie kwartier tot een uur. Bij bepaalde behandelingen kan dit langer zijn.

Cognitieve Gedragstherapie, wat is dat?

Cognitieve Gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Je gedachten beïnvloeden je gevoelens en gedrag. Zo kunnen negatieve gedachten . . .

Lees meer >

Oplossingsgerichte Therapie, wat is dat?

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van Cognitieve Gedragstherapie, gericht op het benutten van je sterke kanten. Dus krachtgericht in plaats van . . .

Lees meer >

EMDR, wat is dat?

EMDR is een effectieve behandelmethode om traumatische of anderszins akelige en beladen
ervaringen te verwerken als je klachten blijft houden na . . . .

Lees meer >

HAT, wat is dat?

HAT, ook wel lichaamsgerichte EMDR genoemd, is een milde, cliëntgerichte en effectieve behandelvorm die . . .

Lees meer >

Geheimhoudingsplicht / Verstrekken van info aan derden

De gegevens die je mij toevertrouwt zullen niet zonder jouw toestemming aan anderen worden doorgegeven. Wel is het gebruikelijk dat de huisarts en/of andere verwijzer geïnformeerd wordt over de behandeling. Dit wordt altijd met jou overlegd en als je daar bezwaar tegen hebt kun je dat aangeven.

Therapievormen

Cognitieve Gedragstherapie

CGt gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn . . .

Lees meer >

Oplossingsgerichte Therapie

Het uitgangspunt van de Oplossingsgerichte Therapie is dat het niet altijd nodig is . . .

Lees meer >

Werken met EMDR

Het belangrijkste doel van de EMDR-behandeling is om de nare gebeurtenissen te verwerken . . .

Lees meer >

Wat is HAT?

HAT (Heart Assisted Therapy), ook wel lichaamsgerichte EMDR genoemd, is een milde . . .

Lees meer >

Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

LUMEN heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze is op te vragen bij LUMEN.

Tevredenheid

De beoordeling van de cliënten over de totale behandeling is zeer positief. De cliënten gaven gemiddeld een 9+ op een schaal van 0 (heel erg slechte behandeling) tot 10 (uitstekende behandeling). De cliënten vinden dat de hulpverlener hen goed begrijpt en hen serieus neemt. Ze geven aan dat ze de hulpverlener waarschijnlijk wel bij anderen met dezelfde problemen zullen aanbevelen.

Meting tot en met november 2023