Je zoekt hulp …

Psychologenpraktijk LUMEN voor kortdurende hulpverlening …

Oplossingsgerichte Therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van Cognitieve Gedragstherapie, gericht op het benutten van je sterke kanten, je vaardigheden en competenties. Dus krachtgericht in plaats van klachtgericht. Het is een manier van werken die gericht is op het versterken van je autonomie; welke sterke kanten heb je al in huis om je te kunnen helpen bij het aanpakken van je problemen?
Het uitgangspunt van de Oplossingsgerichte Therapie is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen. De nadruk van de behandeling ligt daarom op het vinden van oplossingen in plaats van op het probleem zelf. Jij, de cliënt, wordt daarbij gezien als expert; wat werkt voor jou? De Oplossingsgerichte therapie gaat ervan uit dat er vrijwel altijd uitzonderingen zijn op het optreden van het probleem. Deze bieden aanknopingspunten voor de oplossing ervan. Oplossingsgerichte therapie is zowel op het heden als op de toekomst gericht. Deze therapie is kortdurend en resultaatgericht.

Hoe werkt het?

Samen met jou wordt gekeken welke vaardigheden je al in huis hebt om je problemen aan te pakken. De nadruk ligt daarbij op het creëren van oplossingen in tegenstelling tot het oplossen van problemen. Je wordt gevraagd na te denken wat je aan het eind van de behandeling bereikt wilt hebben. Hoe kun je veranderen en welke stappen kun je daarvoor ondernemen? Waar en wanneer doen zich uitzonderingen voor? Hoe ziet een toekomst eruit waarin het probleem zich oplost? Wat wil jij voor je probleem in de plaats? De behandelaar stelt oplossingsgerichte vragen waarmee je wordt uitgenodigd mogelijke oplossingen zo breed mogelijk te verkennen. Af en toe krijg je opdrachten mee voor thuis om te observeren wat je wilt houden van wat er nu al gebeurt. 

Het effect van Oplossingsgerichte Therapie

Diverse overzichtsstudies laten positieve effecten van Oplossingsgerichte Therapie zien. De therapie lijkt cliënten optimistisch te maken over de mate waarin zij met succes hun doelen kunnen bereiken. Over het algemeen duurt een behandeling met oplossingsgerichte therapie kort, alhoewel het aantal sessies niet vaststaat.

Meer weten?

Cognitieve Gedragstherapie

CGt gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn . . .

Lees meer >