Je zoekt hulp …

Psychologenpraktijk LUMEN voor kortdurende hulpverlening …

Cognitieve Gedragstherapie, wat is dat?

Cognitieve Gedragstherapie (CGt) gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Je gedachten beïnvloeden je gevoelens en gedrag. Zo kunnen negatieve gedachten als ‘ik ben niks waard’ of ‘ik kan dat toch niet’ psychische problemen veroorzaken of versterken. Naast negatieve gedachten is wat je doet ook van invloed op hoe je je voelt. Als je bijvoorbeeld steeds bepaalde situaties uit de weg gaat houd je je klachten in stand of versterk je deze juist. Cognitieve gedragstherapie richt zich op het veranderen van zowel je denkpatronen (cognities) als op je gedragspatronen. Cognitieve Gedragstherapie wordt toegepast bij veel verschillende klachten zoals angsten en fobieën en depressies.

Hoe werkt het?

Tijdens een behandeling met Cognitieve Gedragstherapie wordt nagegaan welke ideeën en overtuigingen je hebt over situaties waarin je je niet prettig voelde, en welke ideeën en overtuigingen je hebt over jezelf en over anderen. Tijdens de behandeling zoek je samen met je behandelaar uit welke gedachten en overtuigingen je belemmeren in je functioneren. Er wordt gekeken of deze gedachten en ideeën op realiteit berusten en of ze je wel verder helpen. Vervolgens kijk je welke gedachten je kunnen helpen om je juist beter te voelen en je kunnen helpen om beter te functioneren en gemakkelijker te leven.
In de behandeling ligt het accent op het aanleren van andere, meer realistische gedachten. Door het veranderen van je oude denkbeelden en overtuigingen kunnen je gevoelens ten positieve veranderen en daarmee ook je gedrag, waardoor je klachten kunnen afnemen. Soms ligt de nadruk juist meer op je doen en laten, op je gedrag. Zijn er misschien situaties die je steeds uit de weg gaat of weet je niet goed hoe je in een bepaalde situatie moet handelen. Dan wordt gekeken welk gedrag niet werkt en wordt nieuw gedrag geoefend. Tussen de afspraken door krijg je vaak thuiswerkopdrachten en/of oefeningen mee.
Bij cognitieve gedragstherapie richt je je vooral op de moeilijkheden die op dit moment in je leven spelen en veel minder op problemen die in het verleden hebben bestaan.

Het effect van Cognitieve Gedragstherapie

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Cognitieve Gedragstherapie en daaruit blijkt dat Cognitieve Gedragstherapie een effectieve en efficiënte psychologische behandeling is voor uiteenlopende psychische problemen als angsten, fobieën, depressie en gedragsproblemen. Onderzoek heeft ook aangetoond dat behandeling met cognitieve gedragstherapie een positieve verandering in de hersenen teweegbrengt.
De behandeling met Cognitieve Gedragstherapie is klacht- of probleemgericht en duurt over het algemeen kort. De duur is afhankelijk van de ernst van de klachten.

Meer weten?

Wist u dat CGt voor de meeste psychische problemen de eerst aangewezen behandeling is?

Lees meer >

Oplossingsgerichte Therapie

Het uitgangspunt van de Oplossingsgerichte Therapie is dat het niet altijd nodig is . . .

Lees meer >